Συλλογικές συμβάσεις

          Αθήνα 18/02/2020 Αρ. Πρωτ. 590 Προς τους Προέδρους των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε την « Συλλογική Σύμβαση για την Διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους» που υπεγράφη σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2020 με τον...

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β τεύχος Αρ. 5255/23.11.2018  η τιμή αποζημίωσης της συσκευής Freestyle Libre.   Η συσκευή ανάγνωσης θα διατίθεται δωρεάν στους ασθενείς Οι αισθητήρες θα αποζημιώνονται με 0% συμμετοχή, αλλά...