Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Σύμβαση Αναπνευστικών Συσκευών

Χρειάζονται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό οι αναπνευστικές συσκευές;

Ναι, η θεώρηση των γνωματεύσεων θα πρέπει να γίνεται εντός 5 εργασίμων ημερών από την έκδοση τους. Για τις αναπνευστικές συσκευές ο Κανονισμός προβλέπει ότι η έγκριση της ιατρικής γνωμάτευσης γίνεται από ελεγκτή ιατρό του νοσοκομείου ή της κλινικής όπου έχει εκδοθεί ή από ελεγκτή ιατρό Κ.Υ. που ανήκει στην χωρική αρμοδιότητα του νοσοκομείου όπου εκδόθηκε η γνωμάτευση.

Πότε πραγματοποιείται η εκτέλεση των γνωματεύσεων συσκευών οξυγονοθεραπείας;

Η εκτέλεση αυτών των γνωματεύσεων πραγματοποιείτε κατά την λήξη της γνωμάτευσης, (αναγραφόμενο χρονικό όριο στο κάτω μέρος τη γνωμάτευσης) ή σε περίπτωση θανάτου του ασθενούς εκτέλεση σε αυτή την ημερομηνία.

Ποιές ειδικότητες ιατρών μπορούν να συνταγογραφούν Συσκευές Οξυγονοθεραπείας;

Η ιατρική γνωμάτευση για χορήγηση οξυγονοθεραπείας (συμπυκνωτής οξυγόνου, υγρό και αέριο οξυγόνο), εκδίδεται από ιατρό ιδιωτικού ιατρείου ή ιδιωτικής κλινικής ή δημόσιας δομής, με ειδικότητα Πνευμονολόγου, Παιδιάτρου για παιδιά, καθώς και ιατρού ΜΕΘ.

Ποιές ειδικότητες ιατρών μπορούν να συνταγογραφούν συσκευές νεφελοποίησης;

Πνευμονολόγοι, Παθολόγοι, Καρδιολόγοι, Παιδιάτροι, Ιατροι Εντατικής Θεραπείας, Γενικής Ιατρικής.

Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει την αγορά συσκευών νεφελοποίησης;

ΟΧΙ, ο ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον νέο ΕΚΠΥ αποζημιώνει μόνο την ενοικίαση συσκευών νεφελοποίησης από 01.11.18. Δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης αγοράς ή ενοικίασης ειδικού νεφελοποιητή και των αναλωσίμων του, μόνο στους πάσχοντες από Κυστική Ίνωση.