ΕΟΠΥΥ

Στον τομέα αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς τις συνηθέστερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την εκτέλεση συνταγών.

Α.Π. 1866/12.6.2017 Προς Τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ Κύριο Σωτήριο  Μπερσίμη Κύριε Πρόεδρε, Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 1982 τεύχος Β΄, αναφέρεται πίνακας με τις τιμές αποζημίωσης σκευασμάτων ειδικής διατροφής. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: «Οι εν λόγω...