ΕΟΠΥΥ

Στον τομέα αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς τις συνηθέστερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την εκτέλεση συνταγών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 22-8-2017 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ.3032 ΝΠΔΔ   Προς ΕΟΠΥΥ Υπόψιν  κας  Παναγιώτας Λίτσα Προϊσταμένης Διεύθυνσης Φαρμάκου      Θέμα:  Διαδικασία ΑΥΣ Παρακαλούμε όπως, μας ενημερώσετε αναλυτικά, προκειμένου να ενημερώσουμε με τη σειρά μας τους φαρμακοποιούς – μέλη μας, για...

Α.Π. 2990/10-8-2017 Προς Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την πορεία πληρωμών και προκειμένου να μην αποκλίνετε από τον στόχο αποπληρωμής έως το...

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στις 26-7-2017, μεταξύ της διοίκησης του Οργανισμού και του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, παρακαλούμε όπως ορίσετε επιτροπή από τον Π.Φ.Σ. ...

Α.Π. 1866/12.6.2017 Προς Τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ Κύριο Σωτήριο  Μπερσίμη Κύριε Πρόεδρε, Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 1982 τεύχος Β΄, αναφέρεται πίνακας με τις τιμές αποζημίωσης σκευασμάτων ειδικής διατροφής. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: «Οι εν λόγω...