ΕΟΠΥΥ

Στον τομέα αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς τις συνηθέστερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την εκτέλεση συνταγών.

          Αθήνα, 16/04/2020 Αρ. Πρωτ. 1388 Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ από τα ιδιωτικά...

          Αθήνα 1.04.2020 Αρ. Πρωτ. 1140 Προς Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Πλαγιανάκο Βασίλη Κοινοποίηση - Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Καρποδίνη Θεανώ -Διεύθυνση Φαρμάκου- Γεν. Διεύθυνση Οργάνωσης Και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Υπόψη: Προϊσταμένης κας Γιώτας Λίτσα - Γενικό Δ/ντη Οργάνωσης...

Ο ΕΟΠΥΥ επισημάνει ότι τα φαρμακεία του Οργανισμού σε όλη την χώρα παραμένουν σε λειτουργία χωρίς αλλαγές στο ωράριό τους όπως αυτό αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ...

Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση για παράταση της ημερομηνίας υποβολής λογαριασμών φαρμακείων μηνός Μαρτίου 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ...