Έγγραφα ΠΦΣ

Α.Π. 1866/12.6.2017 Προς Τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ Κύριο Σωτήριο  Μπερσίμη Κύριε Πρόεδρε, Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 1982 τεύχος Β΄, αναφέρεται πίνακας με τις τιμές αποζημίωσης σκευασμάτων ειδικής διατροφής. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: «Οι εν λόγω...