Έγγραφα ΠΦΣ

          Αθήνα, 16/04/2020 Αρ. Πρωτ. 1388 Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ από τα ιδιωτικά...

          Αθήνα 1.04.2020 Αρ. Πρωτ. 1140 Προς Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Πλαγιανάκο Βασίλη Κοινοποίηση - Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Καρποδίνη Θεανώ -Διεύθυνση Φαρμάκου- Γεν. Διεύθυνση Οργάνωσης Και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Υπόψη: Προϊσταμένης κας Γιώτας Λίτσα - Γενικό Δ/ντη Οργάνωσης...

 Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ. 5515 Προς: Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλειος Πλαγιανάκος Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Θέμα: «Άμεση αποδοχή υποβολής ενστάσεων κατά περικοπών για το ΣΕΔ RESURGEX» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός...

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ. 4864 Προς: 1. Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλειος Πλαγιανάκος Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας            Θέμα: «Απεμπλοκή και άμεση πληρωμή των φαρμακοποιών που εκτέλεσαν νομίμως γνωματεύσεις ΣΕΔ –...