Ενημέρωση

Θα κατατεθούν  σήμερα τα χρήματα εξόφλησης ΕΟΠΥΥ μηνός Μαρτίου  στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς. Το αρχείο για τους διανεμητικούς λογαριασμούς θα σταλεί εντός της ημέρας από την ΚΜΕΣ....

Παρουσιάσθηκε  στο ΔΣ του ΠΦΣ η νέα αναλογιστική μελέτη  βιωσιμότητας του ΚΑΕΦ . Η μελέτη καταρτίστηκε με καθαρώς οικονομοτεχνικά κριτήρια και από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών....

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20.3.2020) ορίζεται ότι: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου...

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε την  Παγκόσμια Στατιστική Υγείας 2020 , η οποία συνοψίζει τις πρόσφατες τάσεις στο προσδόκιμο ζωής και αναφέρει την πρόοδο προς τους κύριους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης...

          Αθήνα, 20 Μαΐου 2020 Αριθμ. Πρωτ. 1704 Προς : 1. Τακτικούς Αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Π.Φ.Σ. 2. Αναπληρωματικούς Αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Π.Φ.Σ. 3. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας Θέμα: «Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή...

Από την αρχή της κρίσης COVID-19, οι φαρμακοποιοί της κοινότητας εργάζονται με ακούραστη δέσμευση και αποφασιστικότητα να εγγυηθούν στους ασθενείς τη συνεχή πρόσβαση σε θεραπείες...

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων "Erythroforte Alcohol άοσμο", "Erythroforte Alcohol με αιθέριο έλαιο φαρμακευτικού πεύκου", "Erythroforte Alcohol με αιθέριο έλαιο...