Ενημέρωση

Κάθε χρόνο, η PGEU διεξάγει έρευνα μεταξύ των μελών της για να καταγράψει τις επιπτώσεις των ελλείψεων σε φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη από την οπτική των κοινοτικών φαρμακοποιών. Τα...

        Πληροφορίες: κα Κοσιαρά Κατερίνα Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103410372 Email: ask@pfs.gr Αθήνα   27/01/2020 Αρ. Πρωτ. 295 ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ   Προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας   Θέμα: 1. Αποστολή Στοιχείων του μητρώου μελών για τον προσδιορισμό της ετήσιας  επιχορήγησης των Συλλόγων ...

Οι ελλείψεις φαρμάκων είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό , σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος....

Όπως γνωρίζετε ο Πανελλήνιος φαρμακευτικός Σύλλογος έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητα την επίλυση του μεγάλου προβλήματος των ελλείψεων φαρμάκων που συνεχώς επιδεινώνεται. ...

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θέτει σε αναστολή το Picato, ως προληπτικό μέτρο, ενόσω συνεχίζεται η επανεξέταση για τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος...