Ενημέρωση

Τα πιστοποιητικά περιέχουν κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή και οι χώρες πρέπει να αποδέχονται τα πιστοποιητικά σε ολόκληρη την ΕΕ από την 1η Ιουλίου. ...

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κλάδος μας ανέλαβε τη δωρεάν διάθεση των Self tests από τα φαρμακεία με υψηλό κόστος χρόνου και εξαντλητικής προσωπικής εργασίας για να στηρίξει την προσπάθεια ελέγχου...

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ , μετά από ερώτημα του προέδρου του ΠΦΣ , η δαπάνη που εγκρίθηκε στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ΦΥΚ από...

To Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε με ψήφους 11 υπέρ, 1 για τη διάθεση αποκλειστικά στην εκπαιδευτική κοινότητα  και  3 κατά,  την διάθεση των δωρεάν Self tests μέχρι και την 19η...

Εξαιτίας των προβλημάτων στην έκδοση ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο Πρόεδρος του ΠΦΣ επικοινώνησε με τον ΕΟΠΥΥ και δόθηκε παράταση 5 ημερών στην υποβολή των ασφαλιστικών ενημεροτήτων . Το σχετικό έγγραφο θα...

Η Πλατφόρμα της KMEΣ άνοιξε για την υποβολή συνταγών του μηνός Μαΐου και για την υποβολή τιμολογίου για την καταχώρηση των ραντεβού εμβολιασμού Covid-19 για το μήνα αυτό. Το αρχείο...

Παρουσιάσθηκε  στο ΔΣ του ΠΦΣ της 24ης Μαΐου 2021 η νέα αναλογιστική μελέτη  βιωσιμότητας του ΚΑΕΦ . Η μελέτη καταρτίστηκε και φέτος με αμιγώς  οικονομοτεχνικά κριτήρια και από εξειδικευμένη εταιρεία...

Η συμφωνία αυτή είναι ένα κρίσιμο βήμα για να επιτρέπεται στους ανθρώπους να ταξιδεύουν πιο ελεύθερα στην ΕΕ....