Ενημέρωση

Ενημερώστε τα μέλη σας ότι για όσους συναδέλφους αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκτύπωση της ετήσιας βεβαίωσης παρακρατήσεων, ζητήθηκε από τον ΠΦΣ και δόθηκε η δυνατότητα υποβολής του πιστωτικού τιμολόγιου τον επόμενο...

Όπως γνωρίζετε, αναμένεται να ξεκινήσει η άμεσα η διαδικασία του εμβολιασμού στην Ελλάδα, καθώς μόλις έλαβε έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (www.ema.europa.eu) το πρώτο εμβόλιο με εσπευσμένη διαδικασία, προκειμένου...

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.1.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...

Με βάσει το σχεδιασμό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ο εμβολιασμός έναντι της Covid-19 συνεχίζεται με το υγειονομικό προσωπικό των Δημόσιων Δομών Υγείας της χώρας. Όταν αυτός ολοκληρωθεί, σειρά θα έχουν...

Αθήνα, 30  Δεκεμβρίου 2020 Αρ. Πρωτ. 5378 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Θέμα: Ακύρωση των ΚΥΑ που αφορούσαν τη λειτουργία των φαρμακείων τις Κυριακές 20,27/12/2020 και 3/1/2021   Όπως σας είχαμε ενημερώσει, είχαμε ζητήσαμε με...

Αρχές του νέου έτους στην διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ , θα αναρτηθεί η «ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ» που αφορά τις συνολικές παρακρατήσεις του rebate (αρ.24 Ν.4052/12) , των επιστροφών (αρ.26 Ν.4052/12)...

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ενιαίων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Νοεμβρίου 2020 για όλους τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, με καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή την 31η Δεκεμβρίου 2020....

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα ολοκληρωμένο σύνολο νέων κανόνων για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, των διαδικτυακών αγορών και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών που λειτουργούν στην...