Ενημέρωση

Την άποψη πως οι φαρμακοποιοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βρουν έναν κοινό βηματισμό σε ορισμένα σοβαρά ζητήματα διατύπωσε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 5117/04.11.2021 ) περί ορισμού της αμοιβής του ποσού των 10€ ανά ΑΜΚΑ, αρχής γενομένης από τις 31 Ιουλίου 2021,...

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας προβλέπεται η εξαίρεση των ηπαρινών από τον κλειστό προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.  Τα  μηχανογραφικά συστήματα έχουν ήδη ενημερωθεί και είναι έτοιμα να εκδώσουν...

Στις περιπτώσεις των συναδέλφων που καταθέτουν υποβολές παροχής υπηρεσιών οξυγονοθεραπείας και νεφελοποιητών (για τις οποίες εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν....

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση με ανακοίνωση της ενημερώνει οτι βάσει εγγράφου του Υπ. Υγείας η εφαρμογή του περιορισμού συνταγογράφησης των σκιαγραφικών σκευασμάτων μόνο από ιατρούς ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ μετατίθεται για 1-3-2022....

Από την αρχή της πανδημίας, ο κλάδος στάθηκε δίπλα στον πολίτη αλλά και στην πολιτεία. Συμμετείχαμε ενεργά στην ενημέρωση του κοινού και βοηθήσαμε το κρατικό σχέδιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης....

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση σε ανακοίνωση της ενημερώνει ότι με βάση το υπ’ αρίθμ. πρωτ. Δ3(α)/57957/ 29-9-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς την ΗΔΙΚΑ, από την 25/10/2021 τα σκιαγραφικά σκευάσματα θα...

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 3601/1928 ως ισχύει, ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» αποτελεί ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κι έχει ως μέλη...