Παρεμβάσεις & Δράσεις του ΠΦΣ

Η ενότητα είναι μία σύντομη πληροφόρηση για τις δράσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου όπως και τις σημαντικότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερώνεστε για την πορεία Θεμάτων του Φαρμακείου , που έχουν άμεσο αντίκτυπο την καθημερινότητα μας.