Λοιπά Ταμεία

Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση του ταμείου της Τραπέζης της Ελλάδος η οποία απευθύνεται προς τους ασφαλισμένους του και ενημερώνει για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Περιλαμβάνει...

Από 01/02/2021 και εφεξής το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων,εφαρμόζει την ηλεκτρονική καταβολή των εισφορών εκ μέρους των υπόχρεων εργοδοτών....

Δεδομένης της αυξανόμενης εισροής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που λαμβάνουν χώρα λόγω της πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης,...

Με βάση το Νόμο 4704/2020, άρθρο 13 (ΦΕΚ Α 133/14.7.2020) η άυλη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων θεσμοθετήθηκε και εφαρμόζεται πλέον ως μόνιμη διαδικασία...