Λοιπά Ταμεία

Τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (Τ.ΑΥ.Φ.Ε) και Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε) εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες ενημερώνουν τα μέλη τους για την αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων...

Το ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδος απέστειλε ενημέρωση σύμφωνα με την οποία έχει γίνει αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής μόνο για τους συλλόγους που απευθύνονται στην Αθήνα...

Ενημέρωση ΑΤΠΣΥΤΕ  Θέμα: «Αλλαγές στα στοιχεία έκδοσης τιμολογίων για το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. από τα φαρμακεία και αλλαγές στα στοιχεία που αφορούν την αποστολή των συνταγών στο Ταμείο από τους Συλλόγους»    Τα νέα στοιχεία...

Σύμφωνα με το υπ. αριθμόν Φ.758/17/596649 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζεται πως για την εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ ισχύουν τα κάτωθι: Οι...

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού σχετικά με την προσπάθεια ηλεκτρονικής εξαπάτησης με αφορμή ισχυριζόμενη έκτακτη προμήθεια υγειονομικού υλικού έναντι του Sars Cov – 2. Το εν λόγω συμβάν...

Σας αποστέλλουμε στοιχεία τιμολόγησης και τα στοιχεία αποστολής του φυσικού αρχείου των συνταγών από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους προς το Ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε).Επισημαίνουμε ότι η αποστολή των συνταγών...