Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένα την ενημέρωση για το GDPR

Για να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένα την ενημέρωση των DPO των φαρμακευτικών συλλόγων σχετικά με τη συμμόρφωση των φαρμακείων με το GDPR, πατήστε εδώ

Για να δείτε την παρουσίαση σε PDF αρχείο, πατήστε εδώ