Γενικά στοιχεία για τα αναλώσιμα διαβήτη-Πίνακες ποσοτήτων και τιμών

Δείτε τις γενικές πληροφορίες συνταγογράφησης των αναλωσίμων διαβήτη πατώντας  ΕΔΩ

  • Τιμολόγια κόβουμε ΑΦΟΥ αφαιρέσουμε το ριμπέιτ. Δείτε ΕΔΩ
  • Αν το κάθε διαφορετικό τιμολόγιο ξεπερνάει τα 1.500€ απαιτείται Φορολογική ενημερότητα την οποία οι ΠΕΔΙ την αναζητούν από το σύστημα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει στο σύστημα τότε ζητείται να προσκομιστεί από τον πάροχο, ενώ αν το τιμολόγιο ξεπερνάει τα 3.000€ ζητείται και Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Υπάρχουν έμμεσα μέλη ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ, που είναι κανονικά ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και συμπληρωματικά στο ΤΥΠΕΤ, οπότε στα παραπεμπτικά θα γράφει «ασφαλισμένοι ΕΦΚΑ και ΤΥΠΕΤ» και τα εκτελούμε κανονικά!! Αν το παραπεμπτικό εμφανίζει φορέα ασφάλισης μόνο ΤΥΠΕΤ δεν εκτελούνται μέσω eΔΑΠΥ (γίνονται δαπάνη στο Ταμείο τους)