Τιμολόγια αναλωσίμων αφού αφαιρεθεί το rebate

ΔIEYKPINIZOYME OTI: TO AITOYMENO ΠOΣO ΣTO TIMOΛOΓIO KAΘE YΠOBOΛHΣ ΣTO E-DAPY , OΦEIΛEI NA EINAI TO TEΛIKO ΠOΣO ANA ΦΠA , OΠΩΣ EMΦANIZETAI ΣTHN EΦAPMOΓH E-DAPY, META THN ΠAPAKPATHΣH TOY REBATE. EΠOMENΩΣ ΔEN AΠAITEITAI EKΔOΣH ΠIΣTΩTIKOY TIMOΛOΓIOY.


AΦOPA TA ΦAPMAKEIA ΓIA TA OΠOIA TO ΠOΣO YΠOBOΛHΣ YΠOKEITAI ΣE REBATE (άνω των 1.000€)

Αρα θα πρέπει να βάζετε τα ποσά στο εΔΑΠΥ, να βλέπετε το ριμπειτ και να κόβετε μετά τιμολόγιο με βάση τα τελικά νούμερα του εΔΑΠΥ, δηλ. αφαιρώντας το ριμπειτ.