Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας για τις αυξήσεις στα ΜΗΣΥΦΑ

Αθήνα 7/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Πρωτ. 2906

ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣ

Υπουργό Υγείας

κύριο Ανδρέα Ξανθό

 

​Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, με την υπουργική απόφασή  σας, υπ’ Αριθμ.Γ5(α) οικ.38152,  ΦΕΚ 1761 Β´/22-05-2017, καθορίστηκε  νέος  τρόπος τιμολόγησης  και διάθεσης στα «Mη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).

Πιο συγκεκριμένα καθορίστηκαν τα εξής σημεία:

Ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, η οποία δεν είναι υποχρεωτική  για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.
Η ενδεικτική τιμή, τίθεται υποχρεωτικώς επί της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ με  την ένδειξη “ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης”, πρέπει να είναι εμφανής και να μην επικαλύπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Για τον υπολογισμό της ενδεικτικής τιμής, υπολογίζεται η τιμή βάσης  που αναφέρεται σε τιμές παραγωγού (ex factory), ως προϊόν έρευνας του ΕΟΦ σε κράτη μέλη της Ε.Ε η οποία προκύπτει ως Μ.Ο. των τριών ή δύο χαμηλότερων τιμών σε αυτά, προσαυξημένη κατά 30%, πλέον του προβλεπόμενου ΦΠΑ.
Δεδομένου όμως ότι, η διαμόρφωση των χονδρικών τιμών  για τους κατόχους  Άδειας Κυκλοφορίας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ (Κ.Α.Κ) από 1/1/2017, δεν υπόκεινται  σε κανένα περιορισμό, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το 30% mark up που εμπεριέχεται στην ενδεικτική τιμή, μόνο  από σύμπτωση μπορεί να είναι ίδιο με το πραγματικό mark up. 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ:

ΤΙΜΗ  ΒΑΣΗΣ (ex factory ,Μ.Ο ΚΡΑΤΩΝ Ε.Ε) + 30% (mark up) = ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΤΙΜΗ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ  ΤΙΜΗ (Κ.Α.Κ)                                 + 30% (mark up) = ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Λ.ΤΙΜΗ

Εφ’όσον, ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ  ΤΙΜΕΣ  > από ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΗΣ, για να διατηρηθεί το mark up στο 30%, πρέπει και οι  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  > από τις ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.
Συμπερασματικά:
Όπου τηρούνται οι ενδεικτικές τιμές,  το mark up θα είναι μικρότερο του 30% και θα βαίνει μειούμενο όσο μεγαλώνει η διαφορά ανάμεσα σε ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ και ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αρχές του Αυγούστου, με αυξήσεις έως και 16% των χονδρικών τιμών σε δεκάδες προϊόντα, οι οποίες μειώνουν αντίστοιχα και ισόποσα το ποσοστό κέρδους των φαρμακείων χωρίς κανένα απολύτως όφελος για τον καταναλωτή.
Καθίσταται αντιληπτό ότι, οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες  από την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης σε ένα κλάδο,  στο 30% του οποίου η ρευστότητα έχει χτυπήσει κόκκινο,  θα είναι αλυσιδωτές.

Κύριε Υπουργέ,

Για άλλη μια φορά ο μόνος κερδισμένος φαίνεται να είναι η Φαρμακοβιομηχανία και μάλιστα σκανδαλωδώς μέσα σε συνθήκες ακραίας οικονομικής φτώχειας, ενώ οι μεγάλοι χαμένοι,  είναι η Ελληνική κοινωνία και ο  Έλληνας καταναλωτής,  λόγω της μεγάλης  αύξησης των τιμών, και φυσικά οι φαρμακοποιοί λόγω του στραγγαλισμού της ρευστότητάς τους.

Παρακαλούμε όπως άμεσα ορίσετε συνάντηση  με θέμα, την επανεξέταση του ζητήματος προς εξεύρεση λύσης στην κατεύθυνση της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και του Δημοσίου Συμφέροντος που διαταράσσονται από την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

Υ.Γ. Για  την διευκόλυνσή σας υποβάλλουμε συνημμένα σχετικούς πίνακες (πατήστε εδώ και εδώ)  με τις πρώτες αυξήσεις.

Με Τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Θεοδοσιάδης Κυριάκος                                                                    Ζήκας Σεραφείμ