PGEU(18.05.2022): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS)

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS) με σκοπό την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς για ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα υγείας,  σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο για τη χρήση δεδομένων υγείας. Χάρη στο EHDS, οι άνθρωποι θα έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν και θα μπορούν εύκολα να μοιραστούν αυτά τα δεδομένα με άλλους επαγγελματίες υγείας εντός και μεταξύ των κρατών μελών για να βελτιώσουν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα των ασθενών θα εκδίδονται και γίνονται αποδεκτά, σε κοινή ευρωπαϊκή μορφή. Υπό αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι ερευνητές, οι καινοτόμοι, οι δημόσιοι φορείς ή η βιομηχανία θα έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων υγείας υψηλής ποιότητας, ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη σωτήριων θεραπειών, εμβολίων ή ιατρικών συσκευών και για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας.
  • Κατά τη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με θέμα το μέλλον της Ευρώπης, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1)  Ο υγιεινός τρόπος ζωής, με τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων για την ποιότητα και ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών και άλλων ζωικών φαρμακευτικών προϊόντων και την εκπαίδευση των πολιτών. Οι βασικές ενέργειες του  Κοινοβουλίου στοχεύουν επίσης στην καταπολέμηση του καρκίνου και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

2)  Η ανθεκτικότητα και ποιότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις, περιλαμβάνουν τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας, την εναρμόνιση των προτύπων εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τους επαγγελματίες υγείας και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία και την ταχύτερη απόκριση της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας.

3)  Μια ολιστική προσέγγιση για την υγεία. Η Ολομέλεια συνιστά τη βελτίωση της κατανόησης των θεμάτων ψυχικής υγείας και των τρόπων αντιμετώπισής τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ψυχική υγεία. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να διατεθούν δωρεάν μαθήματα πρώτων βοηθειών και να δημιουργηθεί ένα τυπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον υγιεινό τρόπο ζωής, που θα καλύπτει επίσης τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

4)  Ίση πρόσβαση στην υγεία για όλους. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις υπάρχουσες θεραπείες, μέσω της διευκόλυνσης της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως για τις σπάνιες ασθένειες, τον καρκίνο, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τις εξαιρετικά εξειδικευμένες θεραπείες.

  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τελικές συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής του για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μια Ψηφιακή Εποχή (AIDA). Προσδιορίστηκαν επιλογές πολιτικής, που θα μπορούσαν να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πανδημιών και της παγκόσμιας πείνας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μέσω της εξατομικευμένης ιατρικής.
  • Η νέα Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Έκθεση Παχυσαρκίας του ΠΟΥ για το 2022, έδειξε ότι σχεδόν τα 2/3 των ενηλίκων και 1 στα 3 παιδιά στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ ζουν ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοί και αυτά τα ποσοστά εξακολουθούν να αυξάνονται. Η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο και είναι βασικός καθοριστικός παράγοντας αναπηρίας και θανάτου.
  • Ο ΠΟΥ δημοσιεύει την πρώτη παγκόσμια έκθεση για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων. Σήμερα, από κάθε 100 ασθενείς σε νοσοκομεία οξείας περίθαλψης, 7 ασθενείς σε χώρες υψηλού εισοδήματος και 15 ασθενείς σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος θα αποκτήσουν τουλάχιστον μία λοίμωξη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο ενώ κατά μέσο όρο, 1 στους 10 προσβεβλημένους ασθενείς θα πεθάνει. Ωστόσο, μια νέα έκθεση  δείχνει ότι όπου ακολουθείται η καλή υγιεινή των χεριών και άλλες οικονομικά αποδοτικές πρακτικές, το 70% αυτών των λοιμώξεων μπορεί να προληφθεί.
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί να διατηρήσει σε ισχύ το πλαίσιο για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ για ένα ακόμη έτος, έως τον Ιούνιο του 2023. ·         Νέες εκτιμήσεις από τον ΠΟΥ δείχνουν ότι ο πλήρης αριθμός θανάτων που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πανδημία του COVID-19 μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2021 ήταν περίπου 14,9 εκατομμύρια. O Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ  δήλωσε ότι ο ΠΟΥ δεσμεύεται να συνεργαστεί με όλες τις χώρες για να ενισχύσει τα συστήματα πληροφοριών υγείας τους για τη δημιουργία καλύτερων δεδομένων για καλύτερες αποφάσεις και καλύτερο σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια κρίσεων.
  • Ο ΠΟΥ/Ευρώπης έχει ειδικούς στην ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη για να συνεργαστούν με τις εθνικές αρχές να ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες ψυχικής υγείας των Ουκρανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους. Ταυτόχρονα, στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια σχεδόν 130.000 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο, αριθμός απαράδεκτα υψηλός. Προκειμένου να αλλάξει αυτό το δεδομένο, ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Ψυχικής Υγείας, που θα αναλάβει δράση σε κάθε επίπεδο για την κάλυψη μη καλυπτόμενων αναγκών ψυχικής υγείας.
  • 2021 EU Health Award : H ANEPF (Εθνική ένωση φοιτητών φαρμακευτικής της Γαλλίας)  κερδίζει το 2ο Βραβείο, για τις έρευνες που έχει διεξαγάγει σχετικά με την ευημερία των μαθητών πριν από την Covid-19. Τα αποτελέσματα τόνισαν την ψυχική δυσφορία, την επισφάλεια και την ανάγκη υποστήριξης των μαθητών. Ως εκ τούτου, το ANEPF έχει εφαρμόσει έγκαιρη εκπαίδευση σχετικά με την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία, μια εβδομάδα ευεξίας και έγκαιρα βοηθήματα έκτακτης ανάγκης.

Βέλγιο: Στο πλαίσιο της πρόσφατης ομοσπονδιακής νομοθετικής τροποποίησης που επιτρέπει την οργάνωση του εμβολιασμού κατά της Covid-19 στα φαρμακεία, η Βαλλονία ξεκίνησε σταδιακά, από τη Δευτέρα 2 Μαΐου και έως τις 30 Ιουνίου, ένα πιλοτικό πείραμα εμβολιασμού στα φαρμακεία.

Τσεχία : Το Επιμελητήριο Φαρμακοποιών της Τσεχίας εξέδωσε το Vision of Pharmacy 2025. Στόχος αυτού του εγγράφου είναι να καθορίσει  βασικές προτεραιότητες με στόχο την παροχή προσιτής και ποιοτικής περίθαλψης με έμφαση στη μέγιστη χρήση της τεχνογνωσίας των φαρμακοποιών, ως επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες και εργαλεία στον τομέα της ηλεκτρονικής υγειονομικής περίθαλψης.