PGEU(11.06.2021): Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα που επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να εκδίδουν και να επαληθεύουν πιστοποιητικά COVID

 • H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε για το Ευρωπαϊκό εαρινό εξάμηνο, σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών για τη στήριξη της οικονομικής τους ανάκαμψης. Πραγματοποιήθηκε επίσης μια έκθεση, με σκοπό την εκτίμηση συμμόρφωσης των κρατών – μελών με τα κριτήρια ελλείμματος και χρέους της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο και την Ιταλία, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες και εντάχθηκε σε ενισχυμένη έκθεση παρακολούθησης. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα να επιτύχει τις δεσμεύσεις της.
 •  Η εταιρεία Moderna διπλασιάζει την παραγωγή εμβολίων στην ΕΕ ·
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε τη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2021, σχετικά με το αντίκτυπο της πανδημίας στην προσωπική ζωή και την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Η πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θέτει  τη δημόσια υγεία, τον αγώνα κατά της φτώχειας, τη στήριξη της οικονομίας και των θέσεων εργασίας, καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα που επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να εκδίδουν και να επαληθεύουν πιστοποιητικά COVID. Τα πιστοποιητικά περιέχουν κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή και οι χώρες πρέπει να αποδέχονται τα πιστοποιητικά σε ολόκληρη την ΕΕ από την 1η Ιουλίου.
 • Η προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ αναθεωρήθηκε προς τα πάνω.
 • Ο EMA, οι αρμόδιες εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξαν ένα έγγραφο που συνοψίζει τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ακριβών προβλέψεων για τις ελλείψεις φαρμάκων που οφείλονται σε μείζονα γεγονότα όπως συνέβη με την πανδημία COVID- 19.
 •  Συνασπισμός ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων (ICMRA), η Health Canada και ο ΕΜΑ συζήτησαν τη σημασία της παγκόσμιας συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών για τη διευκόλυνση της λήψης κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τις θεραπείες και τα εμβόλια COVID-19.
 • Αυστρια: Το Αυστριακό Επιμελητήριο Φαρμακοποιών έχει αναδιοργανώσει τα κανάλια κοινωνικών μέσων δικτύωσης με τον κοινό τίτλο «Φαρμακοποιοί της Αυστρίας» όπου θα ενημερώνουν με σύγχρονο τρόπο για τα τρέχοντα επαγγελματικά θέματα ενώ θα χρησιμεύσουν ως πλατφόρμα για την επίλυση τεχνικών θεμάτων των φαρμακοποιών και των φαρμακοϋπαλλήλων.
 •   IΡΛΑΝΔΙΑ: Τα φαρμακεία θα ενταχθούν στους εμβολιασμούς της COVID-19 τον Ιούνιο.
 • ΙΣΠΑΝΙΑ: Η Ισπανική Εταιρεία Ρευματολογίας και το Γενικό Συμβούλιο Επίσημων Ενώσεων Φαρμακοποιών, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Viatris, ξεκινούν την εκστρατεία «Ακούστε το σώμα σας» με  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις ρευματικές παθήσεις.
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

-Η κυβέρνηση εξετάζει εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση του COVID-19 αναλύοντας τον ήχο του βήχα των ανθρώπων.

– Πάνω από 55 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί με τη βοήθεια κοινοτικών φαρμακείων

–  Η Διαπραγματευτική Επιτροπή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (PSNC) αποκάλυψε ότι τα φαρμακεία πραγματοποιούν 58 εκατομμύρια άτυπες διαβουλεύσεις με τους ασθενείς κάθε χρόνο που  θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 24 εκατομμύρια ραντεβού GP.

Δράσεις της PGEU

 •  Την 1η Ιουνίου, η PGEU συμμετείχε σε μια συνάντηση που διοργάνωσε η Technopolis, η συμβουλευτική εταιρεία που διεξήγαγε μελέτη σχετικά με τις βασικές αιτίες της έλλειψης φαρμάκων στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε η ανάγκη επέκτασης του πεδίου της φαρμακευτικής πρακτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλείψεων όπως επίσης η δημιουργία ηλεκτρονικών φυλλαδίων πληροφοριών προϊόντων.
 •  Η PGEU συμμετείχε στην κοινή συνάντηση του ΕΜΑ, της ομάδας εργασίας για τους ασθενείς και τους καταναλωτές (PCWP)  και της ομάδας εργασίας των επαγγελματιών υγείας (HCPWP). Συζητήθηκαν, ο ενισχυμένος ρόλος του EMA στην ετοιμότητα κρίσης, τα εμβόλια και οι θεραπευτικές αγωγές κατά της COVID- 19  και  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες προϊόντων.
 • Στις 2 Ιουνίου, η PGEU συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση που οργανώθηκε από κοινού από τις επιτροπές IMCO (Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από τις επιτροπές AIDA (Τεχνητή Νοημοσύνη σε μια Ψηφιακή Εποχή) για τη διεξαγωγή συζήτησης για τους νέους κανόνες που προτείνει η Επιτροπή για τη ρύθμιση των συστημάτων AI.
 • Στις 3 Ιουνίου, η PGEU παρακολούθησε την «Τρίτη συζήτηση σχετικά με τη διεπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: προώθηση της Υγείας στην επαγγελματική πρακτική». Αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις ευρωπαϊκές ενώσεις ιατρών (CPME), οδοντιάτρων (CED), κτηνιάτρων (FVE) και συναφών ενώσεων ευρωπαίων φοιτητών και υποστηρίχθηκε από την PGEU.