PGEU(11.04.2022): Ο Οργανισμός διεξήγαγε μια έρευνα σχετικά με τις ελλείψεις των φαρμάκων στα κοινοτικά φαρμακεία το 2019 και 2020

  • Πόλεμος στην Ουκρανία:  Η ΕΕ μαζί με πολλές οργανώσεις φαρμακοποιών, έχει προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων ώστε να εξασφαλίσει τη φαρμακευτική και εμβολιαστική κάλυψη των  Ουκρανών προσφύγων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και την Υγειονομική Περίθαλψη (EDQM) παρέχει στους επαγγελματίες υγείας εργαλεία ώστε να προσδιοριστεί η ισοδυναμία των φαρμάκων για άτομα που παρουσιάζουν ιατρική συνταγή ή/και κουτιά φαρμάκων που εκφράζονται στα ουκρανικά.
  • Η PGEU διεξήγαγε μια έρευνα σχετικά με τις ελλείψεις των φαρμάκων στα κοινοτικά φαρμακεία το 2019 και 2020. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συντριπτική πλειονότητα των χωρών ανέφερε ότι η κατάσταση ήταν χειρότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ενώ επηρεάστηκαν σχεδόν όλες οι κατηγορίες φαρμάκων. Περισσότερα από 200 φάρμακα περιγράφηκαν ως «ελλειπτικά». Το 2019, αναφέρθηκε ότι τα καρδιαγγειακά φάρμακα ήταν σε έλλειψη στο 92% των χωρών που απάντησαν, ακολουθούμενα από τα εμβόλια (88%), τα φάρμακα του νευρικού συστήματος (84%) και τα φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος (84%)
  • Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) η αντοχή στα αντιβιοτικά στα βακτήρια Salmonella και Campylobacter εξακολουθεί να είναι υψηλή.
  • Ο WHO/EUROPE, κυκλοφόρησε το πρώτο του «Βιβλίο τσέπης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για παιδιά και εφήβους», που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα παιδιών και νέων σε χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας. Το βιβλίο τσέπης, παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Ποιότητας Φροντίδας του ΠΟΥ στην Αθήνα και το ελληνικό Υπουργείο Υγείας.
  • Ο EMA έχει συστήσει άδεια κυκλοφορίας υπό όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για το Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.
  • Ο EMA εξέδωσε τις συστάσεις για τα στελέχη του ιού της γρίπης που οι κατασκευαστές εμβολίων πρέπει να συμπεριλάβουν στα εμβόλια για την πρόληψη της εποχικής γρίπης από το φθινόπωρο του 2022.
  • Ο EMA, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου (EORTC), εγκαινίασε το Φόρουμ Φαρμάκων για τον Καρκίνο (CMF). Συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από ακαδημαϊκούς οργανισμούς και το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό δίκτυο φαρμάκων, το φόρουμ στοχεύει στην προώθηση της έρευνας για τη βελτιστοποίηση των θεραπειών για τον καρκίνο και θα συμβάλει στην προώθηση υψηλών προτύπων στη φροντίδα του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
  • Ιρλανδία: Οι φαρμακοποιοί εκδίδουν συμβουλές υγειονομικής περίθαλψης για νέες και μέλλουσες μαμάδες. Ανάμεσα στις συμβουλές περιλαμβάνονται η υγιεινή διατροφή, η λήψη φολικού οξέος, η διακοπή του καπνίσματος, η ασφαλής κατανάλωση φαρμάκων και φυτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού, η αποφυγή λήψης  ιμπουπροφαίνης και ο εμβολιασμός κατά της Covid-19.
  • Πολωνία: σε 75 φαρμακεία σε όλη την Πολωνία ξεκινά η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος αναθεώρησης φαρμάκων. Οι φαρμακοποιοί για τους επόμενους μήνες θα παρέχουν υπηρεσία σε επιλεγμένη ομάδα ασθενών  με πολυφαρμακία. Το πιλοτικό έργο προβλέπει 3 επαφές φαρμακοποιού-ασθενούς, το αποτέλεσμα των οποίων είναι η ανάπτυξη ενός ατομικού σχεδίου φαρμακευτικής φροντίδας για τον ασθενή και ένα σχέδιο για την επίλυση όλων των ανιχνευόμενων πραγματικών ή πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση φαρμάκων.