Λύσεις ηλεκτρονικής υγείας στα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Φαρμακεία

Οι φαρμακοποιοί έχουν  ένα μοναδικό ρόλο στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας ως ειδικοί σε φάρμακα που βρίσκονται στην καρδιά των κοινοτήτων που εξυπηρετούν. Συμβουλές, θεραπεία ή παραπομπή από έναν επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης με πέντε χρόνια εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να επιτευχθούν χωρίς ραντεβού, εντός 30 λεπτών για το 98% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων της επέκτασης ωραρίου λειτουργίας και των ωρών της εφημερίας.

Η teleHealth ασκείται από τον πρώτο επαγγελματία υγείας που ασχολήθηκε με τους ασθενείς του στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια, αυτό συμπληρώθηκε με χρήση βίντεο.Οι φαρμακοποιοί χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά αρχεία φαρμάκων για σχεδόν 20 χρόνια. Παράδειγμα το Βέλγιο, το οποίο τα εισήγαγε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 για να παρέχει καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς μετά την επιτυχημένη  μηχανοργάνωση των  δεδομένων για υλικοτεχνικούς σκοπούς και την χρηματική απόδοση των πληρωμών. Η μηχανογράφηση των φαρμακείων και η χρήση του Διαδικτύου υπήρξαν από καιρό απαραίτητα εργαλεία για τους φαρμακοποιούς.

Καθώς  η τεχνολογία εξελίσσεται , η έννοια της ηλεκτρονικής υγείας αναπτύχθηκε και τα τελευταία χρόνια ένα νέο πρότυπο εμφανίστηκε, αυτό του mHealth

PGEU Statement on eHealth Final

PGEU Statement on eHealth ANNEX Final