Δελτίο Τύπου της PGEU για τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον

Η PGEU σε συνέχεια της δημοσίευσης της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον τον Μάρτιο του 2019, εξέδωσε δελτίου τύπου με το οποίο ζητά μέτρα από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μειωθούν και να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Για να δείτε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ