Έρευνα της PGEU για τις ελλείψεις φαρμάκων 2019

Κάθε χρόνο, η PGEU διεξάγει έρευνα μεταξύ των μελών της για να καταγράψει τις επιπτώσεις των ελλείψεων σε φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη από την οπτική των κοινοτικών φαρμακοποιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας ελλείψεων φαρμάκων για το 2019 καλύπτουν τις απαντήσεις από 24 ευρωπαϊκές χώρες.

Κύρια ευρήματα της έρευνας:

  • Όλες οι χώρες που απάντησαν αντιμετώπισαν ελλείψεις στα κοινοτικά φαρμακεία τους τελευταίους 12 μήνες και η συντριπτική πλειοψηφία (87%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε σε σχέση με το 2018.
  • Όλες οι κατηγορίες φαρμάκων επηρεάζονται από έλλειψη  στα φαρμακεία.
  • Στην πλειονότητα των χωρών που απάντησαν (67%), κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της έρευνας περισσότερα από 200 φάρμακα απαριθμήθηκαν ως ελλιπή.
  • Όλες οι χώρες που απάντησαν έδειξαν ότι πιστεύουν ότι η έλλειψη φαρμάκων προκαλεί δυσφορία και ταλαιπωρία στους ασθενείς. Η διακοπή των θεραπειών (75% των χωρών), οι αυξημένες συ -πληρωμές ως αποτέλεσμα των δαπανηρότερων / μη αποζημιωμένων εναλλακτικών επιλογών (58%) και της μη βέλτιστης θεραπείας / κατώτερης αποτελεσματικότητας (42%) θεωρούνται επίσης αρνητικές συνέπειες της έλλειψης φαρμάκων σε ασθενείς.
  • Οι ελλείψεις θεωρείται ότι επηρεάζουν τα φαρμακεία  στις περισσότερες χώρες, λόγω της μειωμένης εμπιστοσύνης των ασθενών (92% των χωρών), των οικονομικών απωλειών που οφείλονται στον χρόνο που επενδύεται στην αντιμετώπιση των ελλείψεων (82%) και της μειωμένης ικανοποίησης των εργαζομένων (79%).
  • Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν έντονες διαφορές όσον αφορά τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν οι φαρμακοποιοί σε περίπτωση έλλειψης. Η γενική υποκατάσταση (79% των χωρών), η προμήθεια του ίδιου φαρμάκου από εναλλακτικές εγκεκριμένες πηγές (όπως άλλα φαρμακεία) (63%) και η εισαγωγή του φαρμάκου από μια χώρα στην οποία διατίθεται (46%) είναι οι λύσεις που μπορούν να παρασχεθούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Ο χρόνος που πρέπει να δαπανήσει το προσωπικό του φαρμακείου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα αυξήθηκε από 5,6 ώρες την εβδομάδα (2018) σε 6,6 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο.
  • Το 25% των χωρών που απάντησαν έδειξε ότι δεν υπάρχει ακόμη σύστημα αναφοράς για τις ελλείψεις που μπορούν να χρησιμοποιηθεί από τους φαρμακοποιούς στη χώρα τους, παρά το γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί συχνά αντιμετωπίζουν ή προβλέπουν δυσκολίες εφοδιασμού πριν γνωστοποιήσουν στον κλάδο ή στους χονδρεμπόρους ότι υπάρχει, ή θα είναι ένα πρόβλημα.
  • Οι φαρμακοποιοί λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις ελλείψεις στις περισσότερες χώρες από τους χονδρεμπόρους (71%), τους οργανισμούς φαρμάκων (67%) και τους φαρμακευτικούς συλλόγους (42%).

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ PGEU ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ