ΥΠΕΘΑ

Τα αναλώσιμα στα Ταμεία του Στρατού ακολουθούν πλέον συνολικά τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, αποζημιώνοντας τις ίδιες ποσότητες , στις ίδιες τιμές και συμμετοχές! Ετσι από 20/5/2019 τις ταινίες σακχάρου τις αποζημιώνει...