Ανακοινώσεις ΠΦΣ

Σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) στο άρθρο 64 του οποίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης...

Α.Π.: 4475/22-12-2017 Από Frezyderm Α.Β.Ε.Ε. Παρακαλούμε, όπως βρείτε συνημμένη την ενημερωτική επιστολή σχετικά με την συμπληρωματική προληπτική ανάκληση βρεφικού γάλακτος Frezylac και τη φόρμα απογραφής που αφορά τα άμεσα συνεργαζόμενα με τη FREZYDERM...

ΑΘΗΝΑ 15.12.2017 Το θέμα της θεσμοθέτησης  της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού συζητήθηκε στην σημερινή συνεδρίαση  της Ολομέλειας  του ΚΕΣΥ. Τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο  εκπροσώπησε ως κεντρικός εισηγητής ο πρόεδρος κ. Κυριάκος...

Σχετικά με το θέμα της ψηφιακής υπογραφής και τη χρήση του usbtoken πρέπει να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:...