Ανακοινώσεις ΠΦΣ

Σε συνέχεια εγγράφου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου  με Αρ.πρωτ. 4256/22.10.2019 για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών , σας ενημερώνουμε για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί....

          Αθήνα, 22.10.2019 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4332 Αγαπητοί Συνάδελφοι Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Παν. Πρεζεράκου προς την ΗΔΙΚΑ  σχετικά  με την παράταση της εκτέλεσης των συνταγών αντιγριπικών εμβολίων που...

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ. 4329 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας            Θέμα: «Καταχώρηση των Φαρμακευτικών Συλλόγων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών...

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ΝΠΔΔ δυνάμει της υπ’ αριθμόν 17/07.10.2019 αποφάσεως του Δ.Σ. προκηρύσσει Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση...

Με έγγραφο της η ΗΔΙΚΑ στις 17/05/2019 μας ενημέρωσε ότι θα προέβαινε άμεσα σε αναβάθμιση των χρησιμοποιημένων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης διακινούμενων δεδομένων. Μας ενημέρωσε επίσης για το ενδεχόμενο ύπαρξης προβλημάτων σε...

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνεπής στις δεσμεύσεις του, για μια ακόμη φορά πρωτοστατεί σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον κοινωνικό μας ρόλο και εμπεδώνουν την συμβολή μας στη...