Διακήρυξη διαγωνισμού webinars 2023-2025

Διακήρυξη  διαγωνισμού εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, ακαδημαϊκών ετών 2023-2025 ΠΦΣ –  ΙΔΕΕΑΦ .  Πατήστε εδώ