5η Εξεταστική Περίοδος Πιστοποίησης Διενέργειας Εποχικού Εμβολιασμού και Χορήγησης Αντιτετανικού Ορού

 

 

 

 

 

Αθήνα , 11.06.2020

Αρ. Πρωτ. 2046

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

 

Θέμα: «5η Εξεταστική Περίοδος Πιστοποίησης Διενέργειας Εποχικού Εμβολιασμού και Χορήγησης Αντιτετανικού Ορού από Δευτέρα 15.06.2020 (10:00) μέχρι και Τρίτη 30.06.2020 (21:00)»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 15.06.2020 στις 10.00π.μ ξεκινάει η 5η εξεταστική περίοδος για την πιστοποίηση διενέργειας εποχικού εμβολιασμού και χορήγησης αντιτετανικού ορού. Η εξεταστική περίοδος θα διαρκέσει έως την Τρίτη 30.06.2020 στις 21:00.

Κατά την εξεταστική διαδικασία θα κληθείτε να απαντήσετε σε 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής εφόσον έχουν απαντηθεί ορθά τουλάχιστον 12 ερωτήσεις.

Απαραίτητο στάδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού αποτελεί η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου «Επικαιροποίηση Στοιχείων Χρήστη», το οποίο βρίσκεται στην 3η ενότητα της πλατφόρμας.

Κατά τις τέσσερις προηγούμενες περιόδους στην εξεταστική διαδικασία συμμετείχαν 7.925 φαρμακοποιοί με τους 7.526 να ολοκληρώνουν επιτυχώς την εξέταση, στοιχείο που αναδεικνύει την τεράστια ανταπόκριση των συναδέλφων στο καινοτόμο αυτό εγχείρημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που αναδεικνύει τον ρόλο μας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Συνάδελφοι,

Ενημερώστε τα μέλη σας για την έναρξη της νέας εξεταστικής περιόδου, ώστε στο τέλος αυτής να έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του μεγαλύτερου ποσοστού φαρμακοποιών.

Με εκτίμηση,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο       ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ