Νέα Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων

Υπεγράφη στις 31.10.2018 η συλλογική σύμβαση προμήθειας φαρμάκων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση. Η χρονική διάρκειά της είναι διετής, ήτοι από 01.11.2018 έως 31.10.2020.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ