Υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης προμήθειας φαρμάκων με τον ΕΟΠΥΥ

Αθήνα,3-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αρ. Πρωτ. 3901

 

                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι κατόπιν της σχετικής υπ’ αριθμόν 5/25.10.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων με τον ΕΟΠΥΥ, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι από 01.11.2017 έως 31.10.2018, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                       ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ