Υπεγράφη η παράταση της Συλλογικής σύμβασης φαρμάκων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με τον ΕΟΠΥΥ

Αθήνα,  8 Απριλίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 1608

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την παράταση της Συλλογικής σύμβασης φαρμάκων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με τον ΕΟΠΥΥ, η οποία θα ισχύει για τρία έτη.

Με την υπογραφή της παράτασης της Συλλογικής σύμβασης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η υφιστάμενη σύμβαση της 29ης Ιανουαρίου 2021, με την ενσωμάτωση σε αυτήν όσων προβλέπονται από την «Κοινή Υπουργική Απόφαση εκκαθάρισης λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων» και του νόμου του τακτικού ελέγχου συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης ΕΟΠΥΥ, όπως και τις μετέπειτα εκδοθείσες  «υπ’ αριθμόν ΔΒ4/Γ99/1061/οικ.14225/02.06.2022 και ΔΒ4Γ/Γ55/07/οικ.24078/ 19.9.2023 εγκυκλίους του Οργανισμού» που αφορούν στις απλουστεύσεις και στις παραδοχές που έγιναν για την ορθή εκτέλεση των συνταγών στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου, με την απαλοιφή των γραφειοκρατικών αναφορών και αγκυλώσεων του ΠΔ121/08, επί των συνταγών.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ