Τ.Α.Υ.Φ.Ε: Διευκρινήσεις σχετικά με την καταβολή εισφορών λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία

Το ταμείο Τ.Α.Υ.Φ.Ε εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με την καταβολή εισφορών λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία.

Τ.Α.Υ.Φ.Ε ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 2