ΤΥΠΕΤ

Από 1-5-2015 τίθεται σε εφαρμογή η πανελλήνια συλλογική σύμβαση μεταξύ ΠΦΣ και ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας). Αυτομάτως παύουν όλες οι ατομικές συμβάσεις. Οι συνταγές των ασφαλισμένων αυτών είναι ηλεκτρονικές και κατατίθενται μόνο μέσω των Συλλόγων διαφορετικά από τον ΕΟΠΥΥ (διαφορετικός φάκελος, τιμολόγιο, 3 συγκεντρωτικές). Ακολουθούν οι κυριότεροι όροι του ταμείου αυτού:

 

  • Το ΤΥΠΕΤ αποζημιώνει με βάση τη λιανική τιμή του αγοραζόμενου φαρμάκου και όχι με βάση την τιμή αναφοράς
  • Ένα φαρμακείο μπορεί να καταθέτει ανά τρίμηνο, πάντα με ένα τιμολόγιο για όλους τους μήνες και φυσικά μέσα στην τρέχουσα χρήση (έτος)
  • Χειρόγραφες συνταγές αποζημιώνονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις : Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης». Η χειρόγραφη εκτέλεση θα συνοδεύεται από μία εκτύπωση από το πρόγραμμα του φαρμακείου
  • Οι συνταγές που χρειάζονται θεώρηση φέρουν σήμανση και δεν μπορούν να εκτελεστούν αν δεν γίνει η ηλεκτρονική τους θεώρηση! Δείτε αναλυτικά πώς γίνεται η θεώρηση και η προέγκριση επιτροπής ΤΥΠΕΤ  ΕΔΩ
  • Από την προαναφερόμενη διαδικασία επί πιστώσει εκτέλεσης εξαιρούνται τα εξής:

-τα αναλώσιμα υλικά της νόσου του διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης και βελόνες)

-τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα γαληνικά και τα φαρμακοτεχνικά σκευάσματα (μόνο για το φαρμακευτικό μέρος και όχι για το καλλυντικό, δείτε τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ)

-τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εμπεριέχουν Ω-3 λιπαρά οξέα

-τα εισαγόμενα μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα

-τα σκευάσματα ειδικής διατροφής

για τα οποία τα μέλη καταβάλλουν το σύνολο της λιανικής αξίας στο φαρμακείο και για την αποζημίωσή τους, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, απευθύνονται στις υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., προσκομίζοντας την απόδειξη λιανικής πώλησης, συνοδευόμενη από τη σχετική συνταγή και την ιατρική γνωμάτευση.

  • Υπάρχουν έμμεσα μέλη ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ, που είναι κανονικά ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και συμπληρωματικά στο ΤΥΠΕΤ, οπότε στα παραπεμπτικά θα γράφει «ασφαλισμένοι ΕΦΚΑ και ΤΥΠΕΤ» και τα εκτελούμε κανονικά!! Αν το παραπεμπτικό εμφανίζει φορέα ασφάλισης μόνο ΤΥΠΕΤ δεν εκτελούνται μέσω eΔΑΠΥ (γίνονται δαπάνη στο Ταμείο τους)
  • Τα φάρμακα εξωσωματικής, το Botox και το Dysport, απαιτούν προέγκριση επιτροπής ΤΥΠΕΤ ανεξαρτήτως ποσού (δείτε παραπάνω τη διαδικασία θεώρησης
  • Δείτε για το Bexsero πατώντας ΕΔΩ