Το συμπέρασμα της PRAC σχετικά με το εμβόλιο έναντι της COVID-19 της ASTRAZENECA

Εμβόλιο έναντι της COVID-19 της AstraZeneca: τα οφέλη ακόμα υπερτερούν των κινδύνων παρά την πιθανή συσχέτιση με σπάνιους θρόμβους αίματος με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων.