Τηλεοπτικά σποτ

«Φαρμακοποιός, ο δικός σου άνθρωπος»

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

«Μόνο στα φαρμακεία»

«Ετοιμάζονται να καταστρέψουν τα φαρμακεία»