Τεχνικό Πρόβλημα στις τηλεφωνικές γραμμές των γραφείων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

 

 

 

 

 

Αθήνα 29.06.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο δίκτυο του ΟΤΕ, οι τηλεφωνικές γραμμές στα γραφεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι εκτός λειτουργίας.

Εκ του ΠΦΣ