Σύνδρομο Down και αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης άνοιας σε άτομα άνω των 55 ετών

Επιδημιολογία της άνοιας και της νόσου του Alzheimer σε άτομα με σύνδρομο Down

Η διάρκεια ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά για τα άτομα με σύνδρομο Down (DS), οδηγώντας σε ένα μεγάλο πληθυσμό μεσήλικων και ηλικιωμένων ενηλίκων με DS.

Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με DS είναι σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Το σύνδρομο Down καθορίζεται από τρισωμία του χρωμοσώματος 21,στη θέση του προδρόμου της αμυλοειδούς  πρωτεΐνης.

Η υπερέκφραση του β-αμυλοειδούς που παράγεται από πρόδρομο της αμυλοειδές πρωτεΐνης ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο για άνοια από τη νόσο Alzheimer (AD) σε άτομα με DS.

Οι μελέτες αυτοψίας και νευροαπεικόνισης δείχνουν ότι από την ηλικία των 40 ετών σχεδόν όλοι οι ενήλικες με DS εμφανίζουν νευροπαθολογία AD.

Ωστόσο, τα άτομα μπορούν να ζουν εδώ και δεκαετίες με την AD νευροπαθολογία πριν από την ανάπτυξη των κλινικών συμπτωμάτων.

Αποτελέσματα έρευνας

Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 2968 άτομα, από τα οποία τα 1507 (50,8%) ήταν άρρενες και 1461( 19,2%) γυναίκες ενώ το 77,2 % προερχόταν από τον αστικό ιστό και το 22,8% από την ύπαιθρο. Η μελέτη έγινε με καταγραφές μεταξύ των ετών 2008-2018.

Η πιθανότητα εμφάνισης περιστατικού άνοιας ήταν 40% για ενήλικες ηλικίας 40-54 ετών με σύνδρομο Down και 67%  για τα άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω. Δεν υπήρξαν διαφορές φύλου για την άνοια σε άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών ή μεταξύ των 55 ετών και άνω. Ο επιπολασμός της άνοιας ήταν υψηλότερος στα θηλυκά άτομα από τα αρσενικά ηλικίας 40 έως 54 ετών.

 

 

Πηγή: https://jamanetwork.com/