Σχετικά με δίμηνες συνταγές- Ορθή επανακοινοποίηση

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, πατήστε εδώ