Στην επιτροπή αναφορών ο ΠΦΣ για το ιδιοκτησιακό

Αθήνα 23.01.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής καταθέτει αύριο Τρίτη 24 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος  του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Λουράντος μετά την Αναφορά  που είχε υποβάλλει ο ΠΦΣ αλλά και ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Χουντής, κατά των υπουργικών αποφάσεων που αφορούν την δυνατότητα ιδιοκτησίας φαρμακείων και από μη φαρμακοποιούς.

Η προσπάθεια της ελληνικής αντιπροσωπείας θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση όλων των Ευρωβουλευτών  για την αναγκαιότητα της διατήρησης της αποκλειστικής ιδιοκτησίας και λειτουργίας φαρμακείων από φαρμακοποιούς, που θωρακίζει από τους κινδύνους της σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση κάθετης ολοκλήρωσης του φαρμακευτικού τομέα.

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ θα αναφερθεί στις Αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19ης Μαΐου 2009 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις (C 171/07 και C 172/07, καθώς και για την υπόθεση C 531/06) σύμφωνα με τις οποίες: «Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν το επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας που προτίθενται να παρέχουν, και τον τρόπο επίτευξης του επιπέδου αυτού».

Ο κ. Λουράντος θα επισημάνει πως σε αρκετές χώρες της Ευρώπης όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, Σλοβενία και η  Εσθονία από το 2020, ιδιοκτήτες φαρμακείων είναι αποκλειστικά φαρμακοποιοί.

Ένα άλλο σημείο το οποίο θα τονίσει η ελληνική πλευρά είναι η απάντηση της  Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς  κυρίας Bieńkowska (μετά από ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή κ. Χουντή) στην οποία επισημαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές πρότειναν να καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει ότι η ιδιοκτησία ενός φαρμακείου θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στους φαρμακοποιούς.

Στην Ελληνική Αντιπροσωπεία μετέχουν επίσης ο Γεν. Γραμματέας κ. Ιωάννης Μακρυγιάννης και ο νομικός σύμβουλος κ. Ηλίας Δημητρέλλος.

Η παρέμβαση του προέδρου του ΠΦΣ θα μεταδοθεί ζωντανά από το site του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (www.pfs.gr)