Σημαντικές διευκρινήσεις για τον τρόπο διάθεσης των ΦΥΚ από τα φαρμακεία μας

Αθήνα, 19/9/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Πρωτ. 3641

ΝΠΔΔ  

 

Προς

  1. Εκλέκτορες του ΠΦΣ
  2. Προέδρους ΦΣ της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητηθεί το θέμα της διάθεσης από τα Φαρμακεία μας, των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους – που κατά την άποψη μας πρέπει να αναφέρονται ως Φάρμακα Ειδικών Παθήσεων.

Το θέμα αφορά στη διάθεση συγκριμένων 59 σκευασμάτων, τα οποία είναι μόνο χάπια για ογκολογικούς ασθενείς  και μόνο χάπια για την Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Επειδή έχουν γραφεί διάφορα ανυπόστατα, αναληθή και ανακριβή  θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία, η οποία είναι η εξής :

  • O ασθενής προσέρχεται στο Φαρμακείο της επιλογής του με τη συνταγή για το συγκριμένο σκεύασμα.
  • Ο Φαρμακοποιός μέσω μηχανογραφικού συστήματος που θα παρέχει δωρεάν ο ΕΟΠΥΥ, ενημερώνει το κεντρικό Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ότι για τη  συγκεκριμένη συνταγή αποδέχεται την εκτέλεσή της μετά από έγκριση.
  • Ο ΕΟΠΥΥ ελέγχει αν δικαιούται ο ασθενής το φάρμακο και ενημερώνει ηλεκτρονικά το Φαρμακείο για την έγκριση.
  • Όταν ενημερωθεί ο φαρμακοποιός για την έγκριση, δίνεται εντολή στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή στην φαρμακευτική εταιρεία που διαθέτει το συγκεκριμένο σκεύασμα, να αποσταλεί στο φαρμακείο με Δελτίο Αποστολής, το δε τιμολόγιο θα στέλνεται στον ΕΟΠΥΥ από τον οποίο θα πληρώνεται η εταιρεία.

(Το κόστος μεταφοράς δεν θα βαρύνει το φαρμακείο)

  • Ο Φαρμακοποιός θα ενημερώνεται από τον ΕΟΠΥΥ για την ημερομηνία παράδοσης του σκευάσματος στο φαρμακείο και ο ΕΟΠΥΥ θα ενημερώνει επίσης τον ασθενή για την ημερομηνία, την οποία θα ορίζει ο φαρμακοποιός για την παραλαβή του φαρμάκου από τον ασθενή.
  • Ο Φαρμακοποιός παραδίδει το φάρμακο εκτελώντας την συνταγή μέσω του μηχανογραφικού συστήματος που διαθέτουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και όχι της ΗΔΙΚΑ.
  • Με την εκτέλεση της συνταγής ενημερώνεται ο ΕΟΠΥΥ ότι ο ασθενής παρέλαβε το φάρμακο του. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ασθενής, το φάρμακο επιστρέφεται στον ΕΟΠΥΥ ή στην εταιρεία χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.

Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:

Στην Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί, θα ορισθούν συγκεκριμένα ποια 59 φάρμακα θα διατίθενται με την ανωτέρω διαδικασία.

Ζητήθηκε από την Κυβέρνηση να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο αυτά τα 59 σκευάσματα που θα οριστούν στην Υ.Α., θα χορηγούνται χωρίς επιστημονική αμοιβή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στο διάστημα αυτό, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε την εκπόνηση μελέτης για την οποία συμφώνησε και το Υπουργείο Υγείας, με την οποία θα αποδεικνύονται αφενός μεν τα οικονομικά οφέλη του ΕΟΠΥΥ και των ασθενών, αφετέρου δε τα κόστη των φαρμακείων από την διαχείριση και εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής.

Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν την βάση για τον υπολογισμό της επιστημονικής αμοιβής του φαρμακοποιού.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Βασικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας, τον οποίο δεν απεμπολούμε, είναι η διάθεση όλων των φαρμάκων από τον φυσικό τους χώρο, το φαρμακείο  και την αποφυγή του κινδύνου διάθεσης των φαρμάκων απευθείας από τις φαρμακευτικές εταιρίες στους ασθενείς μέσω courier, παρακάμπτοντας το Φαρμακείο .

Στηρίζουμε τους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις διαθέτοντας τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία μας  εδραιώνοντας τον κοινωνικό μας ρόλο.

Διεκδικούμε μια δίκαιη επιστημονική αμοιβή για την υπηρεσία μας αυτή

Απαιτούμε ότι για κάθε νέο μόριο – φάρμακο που θα εισέρχεται στην ελληνική αγορά και το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ΦΥΚ, θα πρέπει να διακινείται αποκλειστικά μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, εκτός των φαρμάκων που χρήζουν νοσοκομειακής χορήγησης, με ένα ποσοστό κέρδους που θα προκύψει μετά από διαπραγμάτευση με το Υπουργείο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ