Σε πλήρη εξέλιξη η δεύτερη εξεταστική περίοδος της Πιστοποίησης Διενέργειας Εμβολιασμών

 

 

 

 

 

Αθήνα 21/02/2020

Αρ. Πρωτ. 631

Προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η δεύτερη εξεταστική περίοδος για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εποχικού Εμβολιασμού και Χορήγησης Αντιτετανικού Ορού.

Η εξεταστική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 μετά από αιτήματα συναδέλφων.

Ενημερώστε τα μέλη σας ώστε μέχρι το τέλος της δεύτερης εξεταστικής περιόδου να έχει πιστοποιηθεί η πλειοψηφία των φαρμακοποιών των Συλλόγων σας.

Η πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια έχει ως επίκεντρο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και αναδεικνύει τον ρόλο μας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οφείλουμε να την στηρίξουμε όλοι μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

   Απόστολος Βαλτάς                                                        Κωνσταντίνος Κούβαρης