Ραδιοφωνικά μηνύματα

Φαρμακοποιοί και Πολίτες μαζί μπορούμε

Διασφάλιση σχέσης Φαρμακοποιού- Ασθενή

Όχι στην καταστροφή του ελληνικού φαρμακείου