Πώς ζητάμε έγκριση γνωμάτευσης που γράφει «Απαιτείται απόφαση ΑΥΣ»

Απόφαση ΑΥΣ (Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής) χρειάζονται γνωματεύσεις υλικών που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΥ (Κανονισμό ΕΟΠΥΥ) είτε σε ποσότητες είτε σε αξία. Η επιτροπή αποφασίζει αν κατ’ εξαίρεση θα αποζημιωθούν τα επιπλέον υλικά.

Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό:

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Α.Υ.Σ.)

Επισημαίνεται, ότι προς Α.Υ.Σ. από 3/9/2018, κατευθύνονται ΜΟΝΟΝ γνωματεύσεις, στις οποίες υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Υ.Σ.», κατά την έκδοση ή την εκτέλεση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η γνωμάτευση, που έχει δρομολογηθεί προς Α.Υ.Σ., θα θεωρείται ως Μη Εκτελέσιμη.

Οι γνωματεύσεις με έγκαιρη ηλεκτρονική έγκριση συνυποβάλλονται σε κανονική υποβολή, εφόσον στο παραστατικό εκτέλεσης εκτυπωθεί η ημερομηνία Απόφασης Α.Υ.Σ..

1) Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ. κατά την εκτέλεση και υπάρχει ήδη χειρόγραφη απόφαση, η οποία συνοδεύει τη συγκεκριμένη γνωμάτευση, τότε απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, κατά την οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο δικαιολογητικό προς επιβεβαίωση, ψηφιοποιημένο αντίγραφο της χειρόγραφης απόφασης, ώστε το αίτημα έγκρισης να εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα.

2) Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ. κατά την εκτέλεση και δεν υπάρχει χειρόγραφη απόφαση, τότε απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, κατά την οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο δικαιολογητικό, κάθε συμπληρωματικό ψηφιοποιημένο έντυπο προς αξιολόγηση (πχ για υπέρβαση χρηματικού πλαφόν, το έντυπο εκτίμησης κόστους γνωμάτευσης, με τιμές μονάδας ανά είδος, συγκεκριμένη αναφορά της συνολικής υπέρβασης ποσότητας ή ποσού ανά υλικό και γνωμάτευση κλπ), ώστε το αίτημα να προχωρήσει προς έγκριση. Στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ηλεκτρονική γνωμάτευση (πχ φωτογραφίες ελκών κλπ), δεν χρειάζεται να επισυνάπτονται.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να σκανάρονται σε ένα (1) φύλλο, σε μορφή pdf, συνολικού μεγέθους μέχρι 1Mb

3) Στις επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις, τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται ανά γνωμάτευση.

4) Σε κάθε περίπτωση, που κατά την αξιολόγηση αιτήματος έγκρισης από Α.Υ.Σ., δεν πληρούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε η γνωμάτευση επιστρέφεται ηλεκτρονικά στον αιτούντα, με την απαραίτητη αιτιολόγηση, για να συμπληρώσει τα επιπλέον έντυπα («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ώστε το αίτημα να δρομολογηθεί ξανά προς έγκριση.

5) Για γνωματεύσεις, με Ημερομηνία «Διάρκειας Ισχύος Από», πριν τις 23/4/2018, ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία εκτέλεσης και υποβολής.

6) Για Ιατρούς και Παρόχους Υγείας: Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς Α.Υ.Σ. πραγματοποιείται στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ:

 

– πατήστε ΕΔΩ για να μπείτε στην πλατφόρμα για αίτημα ΑΥΣ

– πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις αναλυτικές οδηγίες του eΔΑΠΥ για το αίτημα

 

Για επιπλέον διευκρινίσεις – ερωτήσεις στην χρήση των εφαρμογών μπορείτε να απευθύνεστε με email στο: edapy@eopyy.gov.gr.