ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: Δεν μπορούμε να λειτουργούμε στα “τυφλά”

Αθήνα,23/10/2017

Αρ. Πρωτ.3746

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
κ. Σωτήρη Μπερσίμη

Κοιν. Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
Αναπλ. Υπουργό Υγείας κ. Παύλο  Πολάκη
Γεν. Γραμματέα κ. Γιώργο  Γιαννόπουλο

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Ως Προεδρείο του Π.Φ.Σ , με επιστολή μας  προς εσάς από τις 19/10/17,  μεταξύ άλλων σας ρωτούσαμε:

“Σε περίπτωση που στις 23/10/17 , που θα ισχύσει το νέο Φ.Ε.Κ και ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ  του e- dapy , για τα προϊόντα που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα οποία έχουν χορηγηθεί  από τα φαρμακεία λόγω μη λειτουργίας του e-dapy , θεωρούμε αυτονόητο και παρακαλώ επιβεβαιώστε το, ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή “.

Απάντηση όμως , που παρά την επιμονή μας , ποτέ δεν λάβαμε γραπτώς.

Δυστυχώς  οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν  και σήμερα Δευτέρα 23/10/17 , η νέα εφαρμογή δεν θα ανοίξει παρότι το νέο Φ.Ε.Κ θα ισχύσει κανονικά ,  και με πλήρη αδιαφορία του ΕΟΠΥΥ  για τις ενστάσεις μας .

Για τούς ανωτέρω λόγους και μπροστά στον κίνδυνο  μη αποζημίωσης με βάση το νέο Φ.Ε Κ σε προϊόντα που θα χορηγήσουμε, προχωρούμε ,  με απόφαση του ΔΣ του ΠΦΣ,  από σήμερα 23/10/17 και μέχρι τη λειτουργία της νέας εφαρμογής, στα εξής :

1 – Αναστολή στην χορήγηση όλων των προϊόντων της νέας σύμβασης , εκτός των Αναλωσίμων Σ.Δ  και αυτό γιατί δεν θέλουμε αιφνιδιαστικά  να φέρουμε σε δύσκολη θέση τους διαβητικούς ασθενείς, δηλαδή θα χορηγούμε μόνο:

α) ταινίες μέτρησης σακχάρου με ανώτατη τιμή αποζημίωσης τα 19,5 € , γιατί  με το νέο Φ.Ε.Κ , υπάρχουν και ταινίες μέτρησης με μικρότερες τιμές αποζημίωσης , λόγω της αλλαγής ( βάση νόμου ) της μεθόδου προσδιορισμού αυτών ( Μ.Ο των τριών χαμηλότερων τιμών ) , όπως  Vivacheck eco 18,73€,     Fora Diamond 15,43 €,     Gluneo 15,33 €, Ζαφείρι 12,63 €, Ruby 12,63 €, Gluco Dr autostrips 17,83 €, Freestyle Lite 18,29 €.

β) βελόνες για φυσικοσύριγγες εκτός NOVOFINE που δεν αποζημιώνονται με το νέο Φ.Ε.Κ.

γ) Σκαρφιστήρες και

δ) Σύριγγες ινσουλίνης.

2 – Σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν λειτουργήσει έως 31/10/17 , η εισήγηση / πρότασή μας , θα είναι , η αναστολή χορήγησης να επεκταθεί και για τα Αναλώσιμα του Σ.Δ. από 1/11/2017.

Όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι δυνατόν να λειτουργούμε στα «τυφλά» χωρίς  μηχανογραφικό σύστημα, δηλαδή χωρίς να γνωρίζουμε ποια ιατροτεχνολογικά αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ , σε ποιές τιμές και υπό ποιές προϋποθέσεις, χωρίς να ευθυνόμαστε εμείς για το χάος που δημιουργείται, παρά την αμέριστη κατανόηση και διάθεση συνεργασίας που επιδεικνύουμε από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι σήμερα.

Τέλος,  κάτω από τις δυσάρεστες αυτές καταστάσεις και με τον άμεσο κίνδυνο να υποστούν  ζημίες  τα μέλη μας από τη μη  πλήρη εφαρμογή του συστήματος , σας ενημερώνουμε ότι καλέσαμε έκτακτο Δ.Σ του Π.Φ.Σ  για την Τρίτη 24/10/17 στις 15:00, με μοναδικό θέμα τη λήψη αποφάσεων για τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της μη λειτουργίας του συστήματος.

Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ            ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ