ΠΦΣ : Ποια η σκοπιμότητα της ίδρυσης δημοτικών κοινωνικών φαρμακείων

 Αθήνα, 2 Μαΐου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 1375

 

Προς : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

                        2. Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου

Θέμα: «Ίδρυση Δημοτικών Κοινωνικών Φαρμακείων»

Το τελευταίο διάστημα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει καταστεί δέκτης αναφορών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι ορισμένοι Δήμοι στην χώρα έχουν εξαγγείλει την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία δημοτικών κοινωνικών φαρμακείων (πχ οι Δήμοι Πάτρας, Βόλου, Αμαλιάδος) σε συνεργασία και με πόρους των οικείων Περιφερειών.

Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν υφίσταται καθορισμένο και σαφές πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία που να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων εν γένει.

Δεδομένων μάλιστα των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών (Ν. 4368/2016 και ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.4.2016 με τις οποίες θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευλόγως τίθεται το ερώτημα ως προς τη σκοπιμότητα τόσο της συνέχισης λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων κοινωνικών φαρμακείων, πόσω μάλλον της ίδρυσης νέων κοινωνικών φαρμακείων από Δήμους ή άλλους φορείς.

Για το λόγο αυτό άλλωστε ο Π.Φ.Σ. έχει ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας την κατάργηση των κοινωνικών φαρμακείων, τα οποία ομολογουμένως προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες κατά την περίοδο της κρίσης. Η ειδοποιός όμως διαφορά είναι ότι τα ήδη λειτουργούντα κοινωνικά φαρμακεία ήσαν αποτέλεσμα πρωτοβουλιών και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών που ευαισθητοποιήθηκαν και έδωσαν εθελοντικώς λύσεις, και ουχί «επαγγελματικά» κοινωνικά φαρμακεία όπως τα υπό ίδρυση δημοτικά…

Ο Π.Φ.Σ. έχει σοβαρότατες ενστάσεις και ανησυχίες ως προς το καθεστώς λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων που εξαγγέλλονται με ευκολία από τοπικούς παράγοντες, καθώς τίθενται μείζονα ζητήματα Δημόσιας Υγείας και προστασίας της υγείας των πολιτών από την ανέλεγκτη χορήγηση, προμήθεια και αποθήκευση φαρμάκων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε αφενός μεν δυνάμει ποιων διατάξεων της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας ορίζεται και επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων, αφετέρου δε αν κρίνετε απαραίτητη πια τη συνέχιση λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ