ΠΦΣ: Να ορισθεί υποχρεωτική Χ.Τ. στα σκευάσματα ειδικής διατροφής

Α.Π. 1866/12.6.2017

Προς

Τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ

Κύριο Σωτήριο  Μπερσίμη

Κύριε Πρόεδρε,

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 1982 τεύχος Β΄, αναφέρεται πίνακας με τις τιμές αποζημίωσης σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Οι εν λόγω τιμές αποζημίωσης θα ισχύουν κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα, που θα απαιτηθεί ώστε να ισχύσει, σύμφωνα με τον ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/ Α΄/19.5.2017), άρθρο 95, η τιμολόγηση με βάση τις τρείς χαμηλότερες τιμές αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Επισημαίνεται ότι θα ισχύει η χαμηλότερη τιμή κάθε φορά. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόσθετη χρέωση στους ασθενείς, λόγω της μείωσης των τιμών, ο Οργανισμός θα προχωρά στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί».

Θεωρούμε ότι η επιβολή τιμής αποζημίωσης οποιουδήποτε προϊόντος ως υποχρεωτική λιανική τιμή, χωρίς να ορίζεται ταυτόχρονα υποχρεωτική χονδρική τιμή από την οποία να προκύπτει η τιμή αποζημίωσης που θα περιέχει το νόμιμο ποσοστό κέρδους του φαρμακοποιού, είναι εκτός πάσης λογικής και περιέχει τον κίνδυνο οι ασφαλισμένοι να μείνουν χωρίς κάλυψη των αναγκών τους.

Θα πρέπει να αντιληφθεί ο οργανισμός σας ότι οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος μιας τέτοιας απόφασης, η οποία ουσιαστικά επιτρέπει στις εταιρίες να  διαθέτουν τα προϊόντα τους στην τιμή που επιθυμούν, στους ασθενείς να μη χρεώνονται οποιαδήποτε διαφορά, στον ΕΟΠΥΥ να ασκεί εκ του ασφαλούς και χωρίς απώλειες την οικονομική πολιτική του, υποχρεώνοντας όμως ταυτόχρονα τους φαρμακοποιούς να καλύπτουν την οποιαδήποτε διαφορά με … δικά τους χρήματα!

Αυτό το περιβάλλον που προσπαθεί να περάσει με την ανωτέρω απόφαση ο ΕΟΠΥΥ, βάζοντας τους φαρμακοποιούς σε αντιπαράθεση με τους ασθενείς, δεν είναι μόνο κατακριτέο, αλλά απαράδεκτο και απορριπτέο. Είναι δε εξωφρενικό το γεγονός ότι προβλέπονται και … κυρώσεις σε περίπτωση που κάποιος φαρμακοποιός … αρνηθεί να πληρώσει από την τσέπη του, όποια διαφορά προκύπτει εις βάρος του!!! Γιατί όπως θα γνωρίζετε, σε αρκετές περιπτώσεις η τιμή κτήσης των προϊόντων αυτών από τον φαρμακοποιό είναι μεγαλύτερες από την τιμή αποζημίωσής τους από τον ΕΟΠΥΥ!

Απαιτείται άμεση διόρθωση αυτής της απόφασης , ή με ορισμό ΚΑΙ υποχρεωτικής χονδρικής τιμής από την οποία θα προκύπτει η τιμή αποζημίωσης προσθέτοντας το νόμιμο ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών, ή με το να επιτρέπεται η καταβολή της όποιας διαφοράς από τον ασφαλισμένο στο φαρμακοποιό, ως συμμετοχή κατά τα πρότυπα των φαρμάκων!

                                    

  Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ