ΠΦΣ: Ενημέρωση σχετικά με την πληρωμή ληξιπρόθεσμων

Αθήνα,12/12/2017

Αρ. Πρωτ.4331

 

Προς 
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους 
της Χώρας 

Απεστάλησαν  οι  καταστάσεις από την ΚΜΕΣ που αφορούν τις πληρωμές των ληξιπροθέσμων. Το συνολικό ποσό ανήρχετο στα 18.129.614,58 ευρώ . Το ποσό που θα πληρωθεί σε αυτή τη φάση είναι 12.076.444 ευρώ και αντιστοιχεί σε 5.677  φαρμακεία.

Συνολικά επρόκειτο να πληρωθούν 7359 φαρμακεία. Δηλαδή δεν θα πληρωθούν -σε αυτή τη φάση  – 1792 φαρμακεία.

Γιατί:

• Tα 405 έχουν εκχωρήσεις
• Τα 212 έχουν αλλάξει ΑΦΜ και έχουν ποσά πάνω από 1500 ευρώ ,άρα  χρειάζονται νέες Φορολογικές Ενημερότητες
• Και τέλος 1088 φαρμακεία δεν έχουν προσκομίσει δήλωση αποδοχής της έκπτωσης του 3,5% ή/και δεν έχουν προσκομίσει πιστωτικό σημείωμα ή /και φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες

Ο ΠΦΣ συνεχίζει την προσπάθεια για την πληρωμή και αυτών των συναδέλφων. Παρακαλούμε τους συναδέλφους που έχουν τις παραπάνω εκκρεμότητες να προσκομίσουν στην ΚΜΕΣ τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συνεννόηση με τον Σύλλογό τους.

Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                           ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ