Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 22.4.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 02 Απριλίου 2018 

Αριθμ. Πρωτ.  1335

Προς
Τον Τακτικό Αντιπρόσωπο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Παρακαλείσθε όπως την 20η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, προσέλθετε στην συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Π.Φ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Π.Φ.Σ. (Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου αρ. 5 στον 1ο όροφο) και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, την 22α Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως: 

1. Έγκριση Απολογισμού χρήσεως 2017.

2. Έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διαχειριστική περίοδο τους έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1β και 1γ του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Φ.Σ.

3. Συνδικαλιστικά, κλαδικά και λοιπά θέματα.