Πρόσκληση γενικής συνέλευσης ΠΦΣ στις 9 Δεκεμβρίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ. 4016

Προς
Τον Τακτικό Αντιπρόσωπο
……………………………..
……………………………..  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 2/08.11.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., παρακαλείσθε όπως την 8η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, προσέλθετε στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του (Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου αρ. 5 στον 1ο όροφο) και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, την 9η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018.

2. Εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία θα καταθέσει έκθεση για τη διαχειριστική περίοδο του έτους 2017 και θα προβεί στον έλεγχο των βιβλίων και γενικά της διαχείρισης του Δ.Σ. και του ΚΑΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1β και 1γ του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Φ.Σ.

3. Πορεία πληρωμών ΕΟΠΥΥ φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

4. Κλαδικά – Συνδικαλιστικά θέματα

5. Έγκριση πορίσματος ΣΟΛ για τον έλεγχο του ΚΑΕΦ του έτους 2015.

6. Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 22.10.2016, 22.4.2017 και 06.5.2017. 

Β. Σε περίπτωση που κωλύεστε όπως παραστείτε στις εργασίες της Γ.Σ., παρακαλούμε όπως ειδοποιηθεί ο αναπληρωματικός σας, προσκομίζοντας απαραιτήτως εξουσιοδότηση δική σας (με σφραγίδα και υπογραφή σας) ή του Συλλόγου σας. 

Γ. Παρακαλείστε όπως έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.

Κοινοποίηση
Αναπληρωματικό Αντιπρόσωπο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ