Προσεχή Συνέδρια / Ημερίδες/ Εκδηλώσεις στην Ελλάδα

Σεμινάριο Α’ Βοηθειών

Τόπος Διεξαγωγής: Εμπορικός & Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας

Ημέρες:

  • 1, 2 & 9 Φεβρουαρίου 2020- Ωράριο 11.00-17.00

Διοργάνωση: ΠΦΣ / ΙΔΕΕΑΦ/ ΦΣ Εύβοιας

Σεμινάριο Α’ Βοηθειών

Τόπος Διεξαγωγής:Γραφεία ΦΣ Θεσσαλονίκης

Ημέρες:

  • 2,9 & 16 Φεβρουαρίου 2020- Ωράριο 10.00-16.00

Διοργάνωση: ΠΦΣ / ΙΔΕΕΑΦ / Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

11η Health Expo Athens

Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
8 – 9 Φεβρουαρίου 2020