Προσεχή Συνέδρια / Ημερίδες/ Εκδηλώσεις στην Ελλάδα

«Σεμινάριο Εργαστήριο Φαρμακείου, Φ.Σ. Κιλκίς»

Ημέρες:

  • 30 & 31 Μαρτίου 2024
  • 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
  • Ωράριο: 10:00 – 18:30 (ώρα προσέλευσης 09:30)

Διοργάνωση: ΠΦΣ / ΙΔΕΕΑΦ / Φ.Σ. Κιλκίς

«Σεμινάριο Εργαστήριο Φαρμακείου, Φ.Σ. Θεσσαλονίκης»

Ημέρες:

  • 06 & 07 Απριλίου 2024
  •  Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήματος Φαρμακευτικής, ΑΠΘ
  • Ωράριο: 10:00 – 18:30 (ώρα προσέλευσης 09:30)

Διοργάνωση: ΠΦΣ / ΙΔΕΕΑΦ / Φ.Σ. Θεσσαλονίκης