Προσεχή Διεθνή Συνέδρια / Εκθέσεις

Expopharm

Μόναχο, 14-17 Σεπτεμβρίου 2022

Διεθνής έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων

Κύριοι τομείς της έκθεσης είναι:

 • Φαρμακευτικά είδη
 • Χονδρικό εμπόριο
 • Προϊόντα προσωπικής φροντίδας
 • Διάγνωση
 • Διαγνωστικά εργαλεία
 • Διαιτητικά προϊόντα
 • Προϊόντα υγιεινής
 • Καλλυντικά
 • Εξοπλισμός και έπιπλα φαρμακείου
 • Προμήθειες για τα φαρμακεία

MEDICA

Γερμανία , 14-17 Νοεμβρίου 2022

Η μεγαλύτερη διεθνής ιατρική έκθεση

Βασικές κατηγορίες εκθετών

 • Ιατρική Τεχνολογία
  • Εργαστηριακός Εξοπλισμός
  • Διάγνωση
  • Φυσικοθεραπεία / Ορθοπεδική Τεχνολογία
  • Εμπορεύματα και Καταναλωτικά Αγαθά
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Ιατρικές Υπηρεσίες και Εκδόσεις