Προβλήματα νέου ΕΚΠΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ

ΑΘΉΝΑ 14/11/2018

    Α.Π 551

ΠΡΟΣ

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

της χώρας

Από την 1η Νοεμβρίου που εφαρμόζεται ο νέος ΕΚΠΥ ισχύουν τα ακόλουθα :

1.      Δεν εκτελούνται  γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων πχ  aerochamber, στρώματα κατακλίσεων κλπ χωρίς την χρήση άυλων κουπονιών εκτός από την κατηγορία μόνο των αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη έως τις 31.12.2018.

2.      Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4888/1.11.2018 , τεύχος Β,  που περιλαμβάνει τα προϊόντα που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Υπάρχουν προϊόντα όπως (πχ  απλό αναπηρικό αμαξίδιο, νοσοκομειακή κλίνη κ.α) που δεν συμπεριλαμβάνονται στο νέο κατάλογο χορήγησης των προϊόντων αυτών

3.      Όπως  αναφέρει ο νέος ΕΚΠΥ για τη χορήγηση των  σκευασμάτων  ειδικής διατροφής (γάλατα , τροφές κλπ) απαιτούνται δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλλονται με τη γνωμάτευση του συνταγογράφου γιατρού και τα οποία δυστυχώς δεν έχουν προσδιοριστεί  ακόμη.

4.      Οι αναπνευστικές συσκευές όπως (CPAP, ΒIPAP,νεφελοποιητές κλπ) δεν χορηγούνται πλέον αλλά ενοικιάζονται χωρίς ακόμα όμως να έχει ορισθεί η μηνιαία αποζημίωση.

5.      Βάσει του νέου ΕΚΠΥ απαγορεύεται η είσπραξη  της διαφοράς της τιμής αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ, πράγμα αδιανόητο αφού υπάρχουν προϊόντα που η τιμή αποζημίωσης τους είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης με αποτέλεσμα η χορήγησή τους να οδηγεί σε ζημιά.

6.       Μετά την 1.11.18 που έχει ισχύ ο νέος ΕΚΠΥ και μέχρι του κλειδώματος της εφαρμογής για αποκλειστική χρήση μόνο άυλων κουπονιών για προϊόντα ορθοπεδικά,  αεροστρώματα, νεφελοποιητές  κλπ το σύστημα επέτρεπε τη συνταγογράφηση γνωματεύσεων προκειμένου να εκτελεσθούν από τους παρόχους. Για να μην υπάρχουν περικοπές απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου για την  αποζημίωση αυτών των προϊόντων που χορηγήθηκαν όπως προφορικά δεσμεύθηκε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ σε συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΠΦΣ

Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή ο νέος ΕΚΠΥ δημοσιεύθηκε από τις αρχές του μήνα χωρίς κάποιο μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του , ζητήσαμε από τον ΕΟΠΥΥ έως ότου να προσαρμοσθούν τα μηχανογραφικά συστήματα στις διατάξεις του ισχύοντος ΕΚΠΥ, οι γνωματεύσεις που εκδίδονται και μετά την 1.11.2018, απλές ή επαναλαμβανόμενες, να εκτελούνται και να αποζημιώνονται με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι  31.10.2018.

                                                                    Με Τιμή 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ